Werkwijze

Boomhut Bouwen

Bij het bouwen van een boomhut door V&S Boomhutten hanteren wij een vast stramien dat vastgelegd is in acht stappen. Wij staan voor persoonlijk contact zodat we een mooi stukje maatwerk kunnen creëren. We starten dan ook vanuit een orïenterend gesprek met de klant om de wensen in kaart te brengen. Vervolgens gaan onze ontwerpers aan de slag met uw wensen om een schetsontwerp te maken met een eerste prijsindicatie. Wanneer dit allemaal akkoord is wordt het definitieve ontwerp gemaakt met de nodige bouwkundige tekeningen. Daarna kan een complete prijs worden gemaakt en het bouwproces begonnen.

Het stappenplan bewandelt de weg van kennismakingsgesprek tot de oplevering van het bouwwerk en de nazorg. Op deze manier pakken wij al onze projecten aan. Kortom, persoonlijk contact centraal.

Stappenplan

  1. Oriënterend gesprek met de klant;
  2. Het maken van een schetsontwerp;
  3. Een eerste prijsindicatie;
  4. Het maken van bouwkundige tekeningen en het definitieve ontwerp;
  5. De prijsvorming;
  6. Eventueel het aanvragen van een bouwvergunning;
  7. De uitvoering van het project;
  8. Oplevering en nazorg.